fbpx

Tietoa anneli

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä anneli on luonut 79 artikkelia.

Voinko laskuttaa kuljetusalan töitä?

Voit laskuttaa kuljetusalan töitä, jos omistat tai vuokraat auton tai muun työntekokoneen. YEL:in alaisena kuljettajayrittäjänä ei pidetä sellaista kuljettajaa, joka ei itse omista, eikä vastaa työvälineenä käytettävän ajoneuvon kustannuksista. Jos toimit esim. kuorma-, linja-auton tai taksin kuljettajana ja tarjoat vain työpanostasi , niin kyse on  työeläkelain näkökulmasta työsuhteisesta työstä ja työsuhteista työtä ei voi siirtää [...]

Voinko laskuttaa kuljetusalan töitä?2022-08-04T14:38:29+03:00

Miten erityisalojen matkakuluja korvataan?

Erityisaloilla kuten esimerkiksi rakennus-, maanrakennus-, ja metsäalalla työkohteet vaihtuvat usein ja kohteissa työskennellään usein lyhyen aikaa. Erityisalojen matkakustannuksiin  sovelletaan erityisalojen matkasäännöksiä. Esimerkiksi päivärahaa voi nostaa vain, jos yöpyy työmatkalla ja työmatka muutoin täyttää Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaiset aika- ja etäisyysrajat. Jos kohteessa ei yövytä, niin päivärahan sijaan voidaan maksaa ateriakorvausta. Kaksi ateriakorvausta voi saada, jos työpäivän kokonaispituus [...]

Miten erityisalojen matkakuluja korvataan?2022-06-06T20:14:40+03:00

Voinko hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennusta?

Arvonlisäveron alarajahuojennus tarkoittaa, että jos liiketoiminta on vähäistä eli enintään 15.000 euroa/tilikausi (alk. 1.1.21), niin ei tarvitse maksaa lainkaan arvonlisäveroa. Kevytyrittäjä ei voi hyödyntää toiminnassaan arvonlisäveron alarajahuojennusta, sillä kevytyrittäjällä ei ole omaa y-tunnusta. Laskutus tapahtuu laskutuspalvelun y-tunnuksen alla, joten arvonlisävero tulee merkitä kaikkiin laskuihin. Tietyt alat kuuluvat kuitenkin arvonlisäverottomuuden piiriin esim. esiintymiset ja juonnot, jolloin [...]

Voinko hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennusta?2021-01-19T16:36:03+02:00

Mitä tarkoittaa sairausvakuutusmaksu?

Sairausvakuutusmaksu on lakisääteinen maksu, joka tilitetään verohallinnolle. Verottaja tilittää kerätyt maksut Kelalle ja maksuilla katetaan etuuksien kustannuksia kuten esim. sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa sekä isyys- ja äitiysrahaa. Yrittäjän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvolliselta kevytyrittäjältä pidätetään 1,34% sairausvakuutusmaksua (2022) bruttopalkasta. Jos et ole yrittäjän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollinen, niin sinulta ei pidätetä sairausvakuutusmaksua ollenkaan.    

Mitä tarkoittaa sairausvakuutusmaksu?2022-01-02T17:40:49+02:00

Milloin kevytyrittäjä maksaa sairausvakuutusmaksua?

Jos olet yrittäjän eläkelain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollinen, niin bruttopalkastasi pidätetään työnantajan sairausvakuutusmaksua 1,34% vuonna 2022. YEL-vakuuttamisvelvollisuus tarkoittaa, että työtulosi 12 kuukauden tarkastelujaksolla ylittää YEL alarajan 8261,71 (vuonna 2022) ja että toimit kevytyrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee 18–67-vuotiaita, jotka eivät saa vanhuuseläkettä. Työnantajan sairausvakuutusmaksua on maksettava siitä lähtien, kun YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, vaikka itse vakuutusta ei [...]

Milloin kevytyrittäjä maksaa sairausvakuutusmaksua?2022-01-02T17:43:28+02:00

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan olet vakuuttanut itsesi yrittäjän työttömyyskassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin lakisääteisen eläkevakuu­tuksesi vahvistettu YEL-vuosityötulo. Tarkempaa tietoa löydät  yrittäjäkassasta .

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?2021-01-21T14:42:50+02:00

Mitä tarkoittaa jälkisuojaoikeus?

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä myös ns. jälkisuojaoikeus. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuojan aikana. Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa maksetaan henkilölle joka ei vielä ole täyttänyt työssäoloehtoa yrittäjäkassassa ja joka on toiminut yrittäjänä alle 18 kuukautta ja jonka palkansaajan 26 (tai 34) viikon työssäoloehto on voimassa ja joka on liittynyt [...]

Mitä tarkoittaa jälkisuojaoikeus?2021-01-21T14:49:32+02:00

Voinko toimia kevytyrittäjänä sivutoimisesti ja säilyttää työttömyysturvan palkansaajakassassa?

Kun työskentelet laskutuspalvelun kautta rahaa vastaan, teet ansiotyötä olematta työsuhteessa ja silloin sinut katsotaan työttömyysturvan osalta yrittäjäksi, vaikka sinulla ei olisikaan omaa y-tunnusta.Jos toimit kevytyrittäjänä sivutoimisesti, niin sinulla voi olla mahdollisuus soviteltuun päivärahaan palkansaajakassasta.  Sivutoimisuuden määrittelyn tekee TE-toimisto ja siinä tarkastellaan tulojen sijaan enemmän työhön käytettyä aikaa. Kevytyrittäjänä tehty työ ei saisi olla esteenä kokopäivätyön [...]

Voinko toimia kevytyrittäjänä sivutoimisesti ja säilyttää työttömyysturvan palkansaajakassassa?2021-12-15T16:00:16+02:00

Miten yrittäjäkassa toimii?

Päätoimisena kevytyrittäjänä voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Liittyäksesi yrittäjien työttömyyskassaan YEL työtulosi pitää olla vähintään 13 573e/vuosi  (2022). Jos siirryt palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä kevytyrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) [...]

Miten yrittäjäkassa toimii?2022-01-02T17:47:02+02:00

Milloin yrittäjä on työtön?

Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tai työllistymisesi päättymisen näillä kriteereillä . Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta. Selvitettyään yritystoiminnan loppumisen, TE-toimisto lähettää kassalle sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa voi maksaa päivärahaa. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat toimitetaan TE-toimistoon.

Milloin yrittäjä on työtön?2021-01-21T14:58:41+02:00
Go to Top