Kevytyrittäjä voi saada verovähennyksiä  tulonhankkimismenoina henkilökohtaisessa verotuksessa alla mainituista laskutuspalvelumme perimistä kuluista 1.7.2018 alkaen.

  • Palvelumaksu
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu)
  • Tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksu

Jokaisella palkkalaskelmalla on lisätiedoissa mainittu näiden vähentämiemme kulujen yhteissumma. Voit myös saada meiltä erillisen todistuksen näistä kuluista. Kuitteja ja tositteita ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta säilytä ne itselläsi vähintään 6 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto kuitit ja tositteet.

Huomoi, että tulonhankkimismenot sinun pitää aina ilmoittaa/korjata itse esitäytettyyn verotuspäätökseen. Uudessa OmaVerossa ne ilmoitetaan lomakkeella 50A. Lomake täytetään omalla koneella ja liitetään sähköiseen veroilmoitukseen.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on: Verohallinto, PL 700,00052 VERO. Verohallinto ei enää lähetä lomakkeita postissa, vaan sinun pitää itse tulostaa ne verohallinnon sivuilta, tai noutaa verotoimistosta.

Vähennysoikeus perustuu Verohallinnon antamaan ohjeeseen (VH/1024/00.01.00/2019):

”Laskutuspalveluyritysten tarjoamistaan palveluista työn suorittajilta perimät palkkiot ovat pakollisia kuluja palvelun käyttäjälle ja tulonhankkimiseen suoraan liittyviä menoja, joita hän voi vaatia vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan. Maksut ovat vähennyskelpoisia TVL 95 § 1 momentin 4 kohdan mukaisesti.”

Lisäksi voit hakea verovähennystä matkakuluista, jos  et ole laskuttanut niitä asiakkaaltasi. Samoin YEL-vakuutus on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tarkemmat ohjeet itse ilmoitettavista verovähennyksistä saat Verohallinnosta.

Verovähennyksien ilmoittaminen kannattaa aina, koska silloin verosi pienenee.

Yksittäiset verotuspäätökset tekee kuitenkin verottaja, eikä laskutuspalvelu voi niihin vaikuttaa. Olet aina itse viime kädessä vastuussa omista veroasioistasi.