Kevytyrittäjänä voit hakea tulonhankkimisvähennyksiä henkilökohtaisessa verotuksessasi alla mainituista laskutuspalvelumme perimistä kuluista 1.7.2018 alkaen.

  • Palvelumaksu
  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sotu)
  • Tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksu

Jokaisella palkkalaskelmalla on lisätiedoissa mainittu näiden vähentämiemme kulujen yhteissumma. Voit myös saada meiltä erillisen todistuksen näistä kuluista. Kuitteja ja tositteita ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta säilytä ne itselläsi vähintään 6 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto kuitit ja tositteet.

Vähennysoikeus perustuu Verohallinnon antamaan ohjeeseen (A17/200/2018):

”Laskutuspalveluyritysten tarjoamistaan palveluista työn suorittajilta perimät palkkiot ovat pakollisia kuluja palvelun käyttäjälle ja tulonhankkimiseen suoraan liittyviä menoja, joita hän voi vaatia vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan. Edellä mainitut maksut ovat pakollisia kuluja palvelun käyttäjälle ja siten vähennyskelpoisia TVL 95 § 1 momentin 4 kohdan mukaisesti.”

Lisäksi voit hakea vähennystä matkakuluista, jos  et ole laskuttanut niitä asiakkaaltasi. Samoin YEL-vakuutus on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tarkemmat ohjeet itse ilmoitettavista vähennyksistä saat Verohallinnosta.

Verovähennyksien ilmoittaminen kannattaa aina, koska silloin verosi pienenee.

Yksittäiset verotuspäätökset tekee kuitenkin verottaja, eikä laskutuspalvelu voi niihin vaikuttaa. Olet aina itse viime kädessä vastuussa omista veroasioistasi.