Kevytyrittäjä voi saada verovähennyksiä  tulonhankkimismenoina henkilökohtaisessa verotuksessa laskutuspalvelumme perimistä kuluista.

Jokaisella palkkalaskelmalla on lisätiedoissa mainittu näiden vähentämiemme kulujen yhteissumma. Lisäksi näet koko vuoden kulujen yhteenlasketun summan viimeisimmän palkkalaskelman ”Vuoden alusta” -kohdassa ”Muut vähennykset”. Tämä yhteissumma ilmoitetaan vähennyksenä OmaVerossa. Kuitteja ja tositteita ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta säilytä ne itselläsi vähintään 6 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto kuitit ja tositteet.

Huomioi, että tulonhankkimismenot sinun pitää aina ilmoittaa/korjata itse. Voit ilmoittaa muutokset kirjautumalla OmaVeroon.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on: Verohallinto, PL 700,00052 VERO. Verohallinto ei enää lähetä lomakkeita postissa, vaan sinun pitää itse tulostaa ne verohallinnon sivuilta, tai noutaa verotoimistosta.

Vähennysoikeus perustuu Verohallinnon antamaan ohjeeseen (VH/2061/00.01.00/2020):

” TVL 95 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (750e). Laskutuspalveluyrityksen tarjoamistaan palveluista työn suorittajilta perimä palkkio on työn suorittajan tulonhankkimiseen liittyvä meno, jota hän voi vaatia vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan”.

Lisäksi voit hakea verovähennystä matkakuluista, jos  et ole laskuttanut niitä asiakkaaltasi. Samoin YEL-vakuutus on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Tarkemmat ohjeet itse ilmoitettavista verovähennyksistä saat Verohallinnosta.

Verovähennyksien ilmoittaminen kannattaa aina, koska silloin verosi pienenee.

Yksittäiset verotuspäätökset tekee kuitenkin verottaja, eikä laskutuspalvelu voi niihin vaikuttaa. Olet aina itse viime kädessä vastuussa omista veroasioistasi.