Palveluiden myynti ja markkinointi saattaa olla haasteellista, jos palvelua ei ole tuotteistettu selkeästi. Hyvin tuotteistetun palvelun kate kestää myös paremmin ja helpottaa myynnin budjetointia.

Konkreettinen tuotelaatikko

Konkreettinen tuotelaatikko helpottaa palvelusi hahmottamista. Voit konkretisoida sitä esimerkiksi kuvilla ja piirroksilla. Ihmiset haluavat hypistellä ja ostaa esineitä, joten tee konkreettinen tuotelaatikko sisältäen DVD:n, demon, kuvan jne. Pyri myös palvelutuotteen hinnoittelussa yksinkertaisuuteen ja valmiisiin paketteihin. Kiinteä hinta luo kustannuskaton ja helpottaa asiakkaan budjetointia. Samoin se, että paketin tarkka sisältö tulee esiin luo asiakkaalle turvallisuudentunteen. Kaikki tämä helpottaa päätöksentekoa ja palvelusi ostamista.

Tarinallistaminen

Tarinallistaminen tekee myös palvelusta erottuvan ja vaikuttavan kokemuksen. Tarinan avulla linkitetään asioita yhteen niin, että asiakkaan ymmärrys palvelun merkityksestä  syvenee. Puhutteleva tarina edesauttaa luottamuksen rakentamista tunnetasolla.  Lue lisää tarinallistamisesta ja sen vaikutuksesta palvelun markkinointiin ja myyntiin.