Pikapalkkaa voit nostaa alla lueteltujen ehtojen täyttyessä. Pikapalkka tarkoittaa sitä, että palkka maksetaan ennenkuin laskutetusta työstä tulee meille maksusuoritus. Yleensä pikapalkka maksetaan sinä päivänä, kun lasku lähtee. Normaali käytäntö on, että palkka maksetaan, kun maksusuoritus laskusta on saapunut meille.

Pikapalkan myöntäminen edellyttää, että laskun vastaanottavan yrityksen , sekä myös työn suorittajan luottotiedot ovat kunnossa. Laskun vastaanottajalla pitää myös olla maksuhistoriaa useamman laskun osalta, ennen kuin  pikapalkka voidaan ottaa käytäntöön. Pikapalkka ei  ole henkilökohtainen etu, vaan perustuu laskun saajan maksukäyttäytymiseen. Jos sinulle on maksettu pikapalkkaa ja toimeksiantajasi vaihtuu, niin pikapalkan ehdot katsotaan uudelleen.

Pikapalkan pohjalla olevan laskun summa voi olla maksimi 1500 euroa (sis.alv). Lisäksi edellinen lasku, josta nostettu pikapalkkaa pitää olla maksettuna ennen uuden pikapalkan nostamista. Laskun tulee myös olla riidaton ja laskun riidattomuus tarkistetaan toimeksiantajaltasi joka kerta, kun pyydät pikapalkkaa. Työsuorite pitää olla aina valmiiksi tehtynä.

Pikapalkan maksu voidaan keskeyttää, jos toimeksiantajan maksusuoritukset alkavat viivästyä. Edellytämme, että maksut tulevat eräpäivän mukaisesti. Pikapalkan pohjana olevan laskun maksuehto ei saa olla yli 14 päivää. Pikapalkkaa ei voi nostaa yksityishenkilöiden, eikä ulkomaisten yritysten laskutuksesta. Pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä pyynnön pikapalkasta ja tarvittaessa myös rajoittaa maksettavaa summaa.

Mikäli toimeksiantajasi jättää laskun maksamatta/tai maksaa vain osan, on sinun palautettava saamasi palkka vastaavilta osin. Palvelumaksu pikapalkan käytöstä on normaali palvelumaksu 5% + lisäprosentti 4%. Minimi 30e. Jos nostat osan palkasta pikana ja loppupalkan, kun maksusuoritus tulee, niin kyse on kahdesta eri palkanmaksusta.  1. palkanmaksusta menee normaali palvelumaksu 5% + lisäprosentti 4%  ja 2. palkanmaksusta normaali palvelumaksu.