Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL -vuosityötulon perusteella eli tartuntapäivärahan saaminen edellyttää voimassaolevaa YEL-vakuutusta.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Tartuntapäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Kelan tiedote

Näin haet tartuntapäivärahaa.

Suomen Yrittäjien ohjeistus sairauspäivärahojen hakuun.