YEL-vakuutus on pakollinen, kun kaikki seuraavat eläkelain ehdot täyttyvät

  • Et työskentele eläkevakuuttamisen kannalta työ- tai virkasuhteessa, tällaiseksi katsotaan esimerkiksi laskutuspalvelun kautta työskentely.
  • Olet 18–67-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuus on sen kuukauden loppuun, jolloin täyttää 68 vuotta; vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta),
  • Yrittäjämäinen toimintasi on kestänyt yhtäjaksoisesti neljä kuukautta.
  • Työtulosi on yli 7958,99 euroa (2020)/12 kuukauden tarkastelujaksolla.

Laskuttamisen pitää olla myös toistuvaa, eli lähetät useamman kuin yhden laskun ja toimintasi kauttamme jatkuu vähintään neljä kuukautta.

Työtuloiksi lasketaan kaikki yrittäjämäisesti ansaittu tulo, eli yhteenlaskettuna esim. eri laskutuspalveluiden kautta tai ammatinharjoittajana ansaitsemasi tulot riippumatta siitä, onko työskentely pää- tai sivutoimista. YEL-työtuloa määriteltäessä sinun pitää laskea mukaan kaiken yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan.

Vastuu YEL-vakuutuksen järjestämisestä on sinulla

Voit ottaa vakuutuksen esim. yhteistyökumppaniltamme Varmasta Suosittelemme, että otat YEL-vakuutuksen heti, kun aloitat työsi kevytyrittäjänä ja tiedät, että vakuuttamisvelvollisuutesi täyttyy (kuitenkin viimeistään 6 kuukauden sisällä). Jos käy niin hullusti, että unohdat ottaa sen ajoissa, Eläketurvakeskus ottaa sen sinulle, ja saat siitä tavallista isomman laskun.

Lue lisää YEL-vakuuttamisesta.