1.1.2017 voimaan astuneen säädöksen mukaan työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen muiden edellytysten täyttyessä, jos hänen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa. Yritystoiminnasta saatu palkka sovitellaan tuolloin työttömyysetuuden kanssa.

Alle kahden viikon yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, eikä TE-toimisto selvitä lyhytkestoisen  yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Tämä on merkittävä parannus ja kannustaa ottamaan vastaan lyhyempiäkin työkeikkoja.

Työttömyysturvalaissa ei ole rajausta sille, kuinka usein henkilö voi työllistyä alle kahden viikon mittaisiin pätkiin. Kyseessä pitää kuitenkin aina olla eri toimeksianto. Myöskään tuntimäärää ei ole rajattu. Jokaisen kahden viikon (14 kalenteripäivän) välissä on oltava vähintään yksi työtön päivä.

Lue lisää Yrittäjä ja työttömyysturva.

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään