Jos olet yrittäjän eläkelain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollinen, niin bruttopalkastasi pidätetään työnantajan työsairausvakuutusmaksua 1,34% vuonna 2020.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus tarkoittaa, että työtulosi 12 kuukauden tarkastelujaksolla ylittää YEL alarajan 7 958,99 (vuonna 2020) ja että toimit kevytyrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee 18–67-vuotiaita, jotka eivät saa vanhuuseläkettä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksua on maksettava siitä lähtien, kun YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, vaikka itse vakuutusta ei olisi otettu. Seuraamme vakuuttamisvelvollisuuden täyttymistä työskentelyn keston ja maksettujen palkkojen perusteella.

Verottajan ohje 19.3.2020

Jos vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, niin palkastasi ei peritä lainkaan sairausvakuutusmaksua.