Jos olet yrittäjän eläkelain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollinen, niin bruttopalkastasi pidätetään työnantajan työsairausvakuutusmaksua 1,53% vuonna 2021.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus tarkoittaa, että työtulosi 12 kuukauden tarkastelujaksolla ylittää YEL alarajan 8063,57 (vuonna 2021) ja että toimit kevytyrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee 18–67-vuotiaita, jotka eivät saa vanhuuseläkettä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksua on maksettava siitä lähtien, kun YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, vaikka itse vakuutusta ei olisi otettu. Sinun on toimitettava meille riittävä tieto vakuuttamisvelvollisuudesta esim. mahdollinen muuta kautta tuleva YEL-vakuuttamisen alainen tulo, tai tieto jo olemassa olevasta YEL-vakuutuksesta. Seuraamme vakuuttamisvelvollisuuden täyttymistä työskentelyn keston ja maksettujen palkkojen perusteella. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttyessä perimme sairausvakuutusmaksut takautuvasti palkoista, joiden perusteella YEL-vakuuttamisvelvollisuuden on katsottu täyttyvän.

Verottajan ohje 19.3.2020

Jos vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, niin palkastasi ei peritä lainkaan sairausvakuutusmaksua.