Jos olet yrittäjän eläkelain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollinen, niin bruttopalkastasi pidätetään sairausvakuutusmaksua 1,34% vuonna 2020.

YEL-vakuuttamisvelvollisuus tarkoittaa, että työtulosi 12 kuukauden tarkastelujaksolla ylittää YEL alarajan 7 958,99 (vuonna 2020) ja että toimit kevytyrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee 18–67-vuotiaita, jotka eivät saa vanhuuseläkettä.

Jos vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, niin palkastasi ei peritä lainkaan sairausvakuutusmaksua.