Arvonlisäveroton laskutushinta on hinta ennen arvonlisäprosentin lisäämistä. Palveluiden myynti on arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa, ja yleisin verokanta on 24 %. Laskuun lisätään oletusarvoisesti arvonlisävero 24 %, paitsi jos työsuoritus liittyy alla mainittuihin palveluihin.

Tiettyjen palvelujen myynti, kuten esim. esiintyvien taiteilijoiden tarjoamat palvelut, on arvonlisäverotonta.

Rakennusalalla sovelletaan tietyin ehdoin käännettyä arvonlisäveroa, jolloin arvonlisäveron maksaa ostaja.

Laskutus ulkomaille on aina arvonlisäverotonta. Arvonlisäverottomuus EU:n sisällä edellyttää laskun vastaanottajan VAT-tunnuksen antamista. Lisätietoja arvonlisäveron soveltamisesta.

Laskulle lisättävä arvonlisävero tilitetään sellaisenaan verottajalle ja laskun arvonlisäveroton osa se, jota käytetään palkanmaksun perusteena.

Työsuorituksen hinnasta sopiessasi on tärkeää, että sopimuksesta näkyy sisältyykö hintaan arvonlisävero vai ei. Suosittelemme aina kirjallista sopimista.

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään