Sairausvakuutusmaksu on lakisääteinen maksu, joka tilitetään verohallinnolle. Verottaja tilittää kerätyt maksut Kelalle ja maksuilla katetaan etuuksien kustannuksia kuten esim. sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa sekä isyys- ja äitiysrahaa.

Yrittäjän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvolliselta kevytyrittäjältä pidätetään 1,53% sairausvakuutusmaksua (2021) bruttopalkasta.

Jos et ole yrittäjän eläkelain mukaan vakuuttamisvelvollinen, niin sinulta ei pidätetä sairausvakuutusmaksua ollenkaan.