YEL turvaa kevytyrittäjän toimeentulon eläkkeellä sekä sairauden, vanhempainvapaan ja työttömyyden aikana, joten työtulo tulisi määritellä mahdollisimman lähelle sitä, mitä saisit samasta työstä  toisen palveluksessa. YEL-työtulon perusteella lasketaan:

  • vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen varhennettu vanhuuseläke
  • sairauspäiväraha
  • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä osittainen vanhempainpäiväraha
  • oikeus työttömyysturvaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan (vähimmäistyötulo määritelty väh. 13 247 € vuonna 2022 ). Lisätietoja yrittäjien työttömyyskassasta.
  • perheellesi maksettava perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä

1.1.2020 alkaen päivärahat määräytyvät vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.  Lisätietoja yrittäjän päivärahasta Kelasta 

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään