Erityisaloilla kuten esimerkiksi rakennus-, maanrakennus-, ja metsäalalla työkohteet vaihtuvat usein ja kohteissa työskennellään usein lyhyen aikaa. Erityisalojen matkakustannuksiin  sovelletaan erityisalojen matkasäännöksiä. Esimerkiksi päivärahaa voi nostaa vain, jos yöpyy työmatkalla ja työmatka muutoin täyttää Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaiset aika- ja etäisyysrajat. Jos kohteessa ei yövytä, niin päivärahan sijaan voidaan maksaa ateriakorvausta. Kaksi ateriakorvausta voi saada, jos työpäivän kokonaispituus on 11 tuntia ruokailutauot mukaanlukien. Matkustusaikaa ei oteta huomioon työpäivän pituutta laskettaessa.

Verottomia matkakuluja (kilometrikorvaus, päivärahat sekä ateriakorvaus) voidaan verottajan ohjeen mukaan korvata, jos ne on toimeksiantajan kanssa sovittu maksettaviksi palkkion lisäksi ja  matkakulut näkyvät eriteltynä laskulla.

Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisen edellytys on, että täytät matkalaskun sovelluksessa laskutusmääräyksen yhteydessä. Matkalaskusta tulee selvitä: ajopäivämäärät, lähtö-, ja paluuajat kohteeseen/kohteesta, paikkakuntatiedot, kilometrien määrä.

Jos toimeksiantajan kanssa on sovittu laskutettavaksi urakka-/kokonaishinta, eikä matkakuluja eritellä, niin matkakulut ovat veronalaista tuloa.  Palkanmaksun yhteydessä laskun matkakuluja vastaava osuus voidaan kuitenkin maksaa  ilman ennakonpidätystä.  Koska matkakulut ovat  veronalaista tuloa, niin on tärkeää muistaa hakea niiden osalta tulonhankkimisvähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa. Jos unohdat merkitä matkakulut verottajan lähettämään veroehdotukseen, niin saatat joutua maksamaan jälkiveroa. Ajopäiväkirja kannattaa siis pitää ajan tasalla ja säilyttää veroehdotuksen täyttöä varten.

Tästä löydät verottajan ohjeet tulonhankkimisvähennyksistä. Erityisalojen matkakulu-vähennyksistä on oma osionsa.

Suoraan toimeksiantoon liittyviä kuluja voidaan korvata arvonlisäverottomasta laskutussummasta ennen palkanlaskentaa kuitteja vastaan erillisellä kululaskulla. Toimeksiantoon suoraan liittyvät kulut eivät näy palkkalaskelmalla.