Erityisaloilla kuten esimerkiksi rakennus-, maanrakennus-, ja metsäalalla työkohteet vaihtuvat usein ja kohteissa työskennellään usein lyhyen aikaa. Erityisalojen matkakustannuksiin  sovelletaan erityisalojen matkasäännöksiä. Esimerkiksi päivärahaa voi nostaa vain, jos yöpyy työmatkalla ja työmatka muutoin täyttää Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaiset aika- ja etäisyysrajat. Jos kohteessa ei yövytä, niin päivärahan sijaan voidaan maksaa ateriakorvausta. Kaksi ateriakorvausta voi saada, jos työpäivän kokonaispituus on 11 tuntia ruokailutauot mukaan lukien. Matkustusaikaa ei oteta huomioon työpäivän pituutta laskettaessa.

Matkakuluja (kilometrikorvaus, päivärahat, ateriakorvaus, matkaliput, majoituskulut) voidaan verottajan ohjeen mukaan korvata verovapaasti, jos ne on toimeksiantajan kanssa sovittu maksettaviksi palkkion lisäksi tai osana työstä sovittua kokonaiskorvausta. Kummassakin tapauksessa matkakulujen pitää näkyä eriteltynä laskulla.

Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisen edellytys on, että täytät matkalaskun sovelluksessa laskutusmääräyksen yhteydessä. Matkalaskusta tulee selvitä: ajopäivämäärät, lähtö-, ja paluuajat kohteeseen/kohteesta, paikkakuntatiedot, kilometrien määrä.  Matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita, jos korvausten perusteet ja määrät ovat Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia. Matkaliput ja majoituskulut korvataan verovapaasti ainoastaan tositetta vastaan.

Tästä löydät verottajan ohjeet tulonhankkimisvähennyksistä. Erityisalojen matkakulu-vähennyksistä on oma osionsa.

Suoraan toimeksiantoon liittyviä materiaali- tai työkalukuluja voit vaatia vähennettäväksi omassa verotuksessasi tulon hankkimisesta johtuneina menoina.

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään