Jos olet YEL-vakuutettu yrittäjä, saat sairauspäivärahaa ilmoittamasi työtulon perusteella. Sairauspäivärahaan ovat myös oikeutettuja ne yrittäjät, joiden työpanos yritystoiminnassa on vähäistä, ja jotka eivät ole velvollisia ottamaan YEL-vakuutusta.

YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika on yksi päivä.

Sairauspäiväraha haetaan suoraan Kelalta. Ohjeet sairauspäivärahan hakuun Kelalta.

Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää kuten palkansaajilla.