Verotuksessa olet palkansaaja ja sinun pitää toimittaa meille palkansaajan verokortti. Verokortti tulee lähettää viimeistään palkanmaksun ajankohtaan mennessä. Mikäli verokorttia ei toimiteta ennen palkanmaksua, joudumme pidättämään palkastasi 60 prosenttia veroa.

Verokortin saat helpoiten OmaVero -asioinnista.  Voit kirjautua OmaVeroon pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti ja yksi tuloraja koko vuodelle. Sama verokortti toimitetaan kaikille työnantajille ja palkanmaksajille, joten sinun tulee itse seurata vuoden tulorajaasi. Kukin palkanmaksajataho seuraa tulokertymää vain omien maksamiensa palkkojen osalta.

Ilmoita koko vuoden tulot kohdassa ”Palkat ja Luontaisedut” ja valitse ”Työtulolla korvattavat palkat (Y-palkka)”. Koska laskutuspalvelu ei peri sinulta eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, niin sinun tulee lisäksi  valita  kohta ”Tulot, joista ei peritä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja”, jotta veroprosenttisi ei jää liian alhaiseksi.

YEL-vakuutettu ilmoittaa palkat kohdassa ”Työtulolla korvattavat palkat (Y-palkka)”.  YEL -yötulon määrä ilmoitetaan kohdassa YEL–työtulot ja ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä ilmoitetaan maksetut YEL -vakuutusmaksut.

Lisätietoa saat verottajan syventävistä vero-ohjeista laskutuspalvelun kautta työskenteleville

Alkuperäistä verokorttia ei enää tarvitse lähettää – kopio riittää. Verokortin voit lähettää laskutuspohjamme kautta laskutusmääräyksen yhteydessä tai sähköpostilla factura@tyotrahaksi.fi .