Verotuksessa olet palkansaaja ja sinun pitää toimittaa meille palkansaajan verokortti. Verokortti tulee lähettää viimeistään palkanmaksun ajankohtaan mennessä. Mikäli verokorttia ei toimiteta ennen palkanmaksua, joudumme pidättämään palkastasi 60 prosenttia veroa. Verokortin saat helpoiten OmaVero -asioinnista.  Voit kirjautua OmaVeroon pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti ja yksi tuloraja koko vuodelle. Sama verokortti toimitetaan kaikille työnantajille ja palkanmaksajille, joten sinun tulee itse seurata vuoden tulorajaasi. Kukin palkanmaksajataho seuraa tulokertymää vain omien maksamiensa palkkojen osalta.

Kevytyrittäjän verokortti poikkeaa normaalisti työsuhteista palkkaa nostavan henkilön verokortista seuraavasti:

Saat palkkaa, mutta sinulla ei ole YEL-vakuutusta

Ilmoita koko vuoden tulot kohdassa ”Palkat ja Luontaisedut” ja valitse laskutuspalvelun kautta arvioimasi tulot kohtaan ”Työtulolla korvattavat palkat (Y-palkka)”. Koska laskutuspalvelu ei peri sinulta eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, niin sinun tulee lisäksi  valita  kohta ”Tulot, joista ei peritä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja”, jotta veroprosenttisi ei jää liian alhaiseksi.

Saat palkkaa ja sinulla on YEL-vakuutus

YEL-vakuutettu ilmoittaa palkat kohdassa ”Palkat ja luontaisedut” ja ilmoittaa laskutuspalvelun maksamat palkat uudelleen osion ”Yritystulot ja yrittäjän työtulot” kohdassa Työtulolla korvattavat palkat (Y-palkka). Nämä ilmoitetaan erikseen siksi, että sinun ei tarvitse maksaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja laskutuspalveluyrityksen maksaman palkan perusteella. YEL -työtulon määrä ilmoitetaan kohdassa YEL–työtulot ja ansiotuloista tehtävissä vähennyksissä ilmoitetaan maksetut YEL -vakuutusmaksut. Lisätietoa kevytyrittäjän verokortista.  Verokortin voit lähettää laskutussovelluksemme kautta laskutusmääräyksen yhteydessä tai sähköpostilla factura@tyotrahaksi.fi .

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään