Laskutuspalvelun kautta työskentelevät henkilöt eivät enää 1.1.2017 alkaen kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.  Olemme ottaneet käyttäjillemme lakisääteistä vakuutusta mukailevan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutus on voimassa laskutuspalvelun kautta tehdyssä työssä, sekä välittömillä asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Vakuutuksesta korvataan hoitokulut ilman omavastuuta, korvaus pysyvästä haitasta enintään 100.000 euroa, sekä ryhmähenkivakuutuksen sijaan kertakorvaus kuolemantapauksessa 25.000 euroa. Edunsaajana ovat omaiset. Päiväraha maksetaan vähimmäisvuosityöansion mukaan ilman omavastuuaikaa (korvausaika enintään 1 vuosi tapaturmasta). Meidän kauttamme olet Turvassa.

Vakuutus ei lakisääteisestä vakuutuksesta poiketen kata ammattitauteja, eikä siitä makseta tapaturma- tai perhe-eläkettä. Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta.

Korvauksenhaku tapahtuu meidän kauttamme joten ilmoita tapaturmasta välittömästi asiakaspalveluumme.