Verokortti tulee lähettää viimeistään palkanmaksun ajankohtaan mennessä. Mikäli verokorttia ei toimiteta ennen palkanmaksua, joudumme pidättämään palkastasi 60 prosenttia veroa.

Verokortin saat helpoiten OmaVero -asioinnista.  Voit kirjautua OmaVeroon pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kaikille palkkatuloille on vain yksi verokortti ja yksi tuloraja koko vuodelle. Sama verokortti toimitetaan kaikille työnantajille ja palkanmaksajille, joten sinun tulee itse seurata vuoden tulorajaasi. Kukin palkanmaksajataho seuraa tulokertymää vain omien maksamiensa palkkojen osalta.

Laskutuspalvelu ei peri työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, joten laskutuspalvelun kautta saatavat tulot pitää ilmoittaa kohdassa ”Tulot, joista ei peritä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja” jotta veroprosentti ei jää liian alhaiseksi. Lisäksi koko vuoden palkan määrä on ilmoitettava kohdassa Palkat ja luontoisedut.

Alkuperäistä verokorttia ei enää tarvitse lähettää – kopio riittää. Verokortin voit lähettää laskutuspohjamme kautta laskutusmääräyksen yhteydessä tai sähköpostilla factura@tyotrahaksi.fi .