Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tämä on Factura Oy:n henkilötietolain (2018/1050) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä  Factura Oy, y-tunnus 1834067-9, Hämeenkatu 5 A, 33100 Tampere puh: 045 3411545 Tiedustelut henkilötietojen käsittelystä, omista tallennetuista tiedoista tai tietojen poistamisesta voit lähettää osoitteeseen: factura@tyotrahaksi.fi

2. Rekisterin nimi Factura Oy -palveluun rekisteröityneet käyttäjät.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Factura Oy:n   palvelun käytön ja toiminnan mahdollistamiseksi (laskutus, palkanmaksu, perintä, vakuutusasiat, veroasiat) sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi-, ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palvelun toimintaan liittyvään tiedottamiseen sekä sähköiseen markkinointiin, jos olet antanut tähän suostumuksen rekisteröitymisen yhteydessä. Palvelua koskevat käyttöehdot käyttäjä hyväksyy itse palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:

 • nimi
 • jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • toimiala/ammatti
 • henkilötunnus
 • verotiedot
 • tilinumero
 • ulosottoviranomaisen maksukieltomääräykset
 • palveluun rekisteröitymisen ajankohta
 • henkilön toimeksiantajiin liittyvät tiedot (nimi, kontaktihenkilö, laskutusosoite)

5. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot henkilörekisteriin saadaan suoraan sinulta tai valtuuttamaltasi henkilöltä. Tietoja voidaan hankkia myös viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto-,  ja maksuhäiriörekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  Palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi tietoja luovutetaan palveluntarjoajille, joiden kanssa meillä on uuteen tietosuojalakiin ja salassapitovelvollisuuteen perustuvat sopimukset. Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa kirjallisen pyynnön perusteella.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Käytämme MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässä, jolloin palvelutiedotteiden lähettämiseen antamasi suostumuksen perusteella  sähköpostiosoitteesi siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han. Voit peruuttaa palvelutiedotteet koska tahansa. MailChimp -palvelulla ei ole oikeutta käyttää sähköpostitietoja omiin tarkoituksiinsa.

8. Evästeet ja sivujen seuranta  Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella, ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Google Analytics antaa raportteja käyttäjien toimista verkkosivustolla. Voit hallita kyseisten evästeiden asetuksia tai poistaa nämä ominaisuudet käytöstä Mainosasetukset-sivulla.

9. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain siinä määrin ja niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista tai perusteltua. Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. On kuitenkin huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Meillä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet Noudatamme rekisterin käsittelyssä yleistä huolellisuutta ja huolehdimme digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa lukitussa tilassa.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat  tarkistaa tallennetut tietosi tai vaatia niihin oikaisua, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö meille osoitteeseen: factura@tyotrahaksi.fi. Meillä on oikeus tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme pyydettyihin tarkistustietoihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.