Kun toimit kevytyrittäjänä sivutoimisesti, niin sinulla voi olla mahdollisuus soviteltuun päivärahaan palkansaajakassasta.  Sivutoimisuuden määrittelyn tekee TE-toimisto ja siinä tarkastellaan tulojen sijaan enemmän työhön käytettyä aikaa. Kevytyrittäjänä tehty työ ei saisi olla esteenä kokopäivätyön vastaanottamiselle. Yksi tarkastelun kohde on myös työn kausiluonteisuus.

Voit hakea työttömyystukea aina, kun työt loppuvat. TE-toimisto tekee tilanteestasi selvityksen ja antaa maksajalle (ammattiliitto tai Kela)  lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen.

Sivutoimisena kevytyrittäjänä saadut tulot pitää ilmoittaa palkansaajakassaan.  Saat meiltä kaikki TE-toimiston, Kelan tai liiton vaatimat  työ-, ja palkkatodistukset ilmaiseksi.

Kevytyrittäjän opas työttömyysturvasta

Tutustu YTK:n julkaisemaan kattavaan ja hyödylliseen oppaaseen kevytyrittäjien työttömyysturvasta.