Verottomia matkakuluja (kilometrikorvaus, päivärahat sekä ateriakorvaus) voidaan verottajan ohjeen mukaan korvata, jos ne on toimeksiantajan kanssa sovittu maksettaviksi palkkion lisäksi ja  matkakulut näkyvät eriteltynä laskulla.

Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisen edellytys on, että täytät matkalaskun sovelluksessa laskutusmääräyksen yhteydessä. Matkalaskusta tulee selvitä: ajopäivämäärät, lähtö-, ja paluuajat kohteeseen/kohteesta, paikkakuntatiedot, kilometrien määrä.

Verottomien korvausten maksamisessa noudatetaan aina kulloinkin voimassaolevia verottajan määräyksiä. Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista haetaan aina vähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa, niiden osalta ei voi maksaa verottomia km-korvauksia.

Jos toimeksiantajan kanssa on sovittu laskutettavaksi urakka-/kokonaishinta, eikä matkakuluja eritellä laskulle, niin matkakulut ovat veronalaista tuloa.  Palkanmaksun yhteydessä laskun matkakuluja vastaava osuus voidaan kuitenkin maksaa  ilman ennakonpidätystä.  Koska matkakulut ovat  veronalaista tuloa, niin on tärkeää hakea niiden osalta tulonhankkimisvähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa.

Suoraan toimeksiantoon liittyviä kuluja voidaan korvata kuitteja vastaan erillisellä kululaskulla. Toimeksiantoon suoraan liittyvät kulut eivät näy palkkalaskelmalla.