Laskutuspalvelun perimät palkkakulut

Kevytyrittäjänä voit hakea vähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa laskutuspalvelun perimistä kuluista tulonhankkimismenoina. Verottaja vähentää ilman eri selvitystä palkkatulosta tulonhankkimisvähennyksenä viran puolesta 750 euroa, joten jos yhteenlasketut kulut jäävät tämän alle, niin ei kannata nähdä vaivaa tositteiden kirjaamiseen.

Saat laskelman perittyjen kulujen kokonaissummasta aina verovuotta seuraavan vuoden alussa, jos olet nostanut kauttamme useamman kuin yhden palkan. Jos palkkaa on maksettu vain kerran, niin löydät palkkakulujen summan palkkalaskelman Lisätietoja -riviltä. Tämä summa ilmoitetaan vähennyksenä veroilmoituksessa kohdassa palkkatulojen tulonhankkimismenot/muut menot.

Niitä kuluja, jotka olet jo vähentänyt laskutuspalvelun kautta ei enää ilmoiteta omassa verotuksessa. Nämä kulut on sinulle jo korvattu verovapaasti. Huomioi, että tulonhankkimismenot sinun pitää aina ilmoittaa/korjata itse. Helpointa on ilmoittaa muutokset kirjautumalla OmaVeroon. Jos ilmoitat paperilomakkeella, niin palautusosoite löytyy lomakkeen yläreunasta . Verohallinto ei enää lähetä lomakkeita postissa, vaan sinun pitää itse tulostaa ne verohallinnon sivuilta, tai noutaa verotoimistosta. Meidän perimämme maksut ilmoitetaan lomakkeella 50A (Muut palkkatulojen tulonhankkimismenot).

Vähennysoikeus perustuu Verohallinnon antamaan ohjeeseen (VH/288/00.01.00/2021): ” TVL 95 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot siltä osin kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (750e). Laskutuspalveluyrityksen työn suorittajalta palveluistaan perimä palkkio on vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno työn suorittajan verotuksessa. Työn suorittaja voi vaatia menon vähentämistä omalla veroilmoituksellaan.”

Matkakulut

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan, etkä ole laskuttanut matkakuluja asiakkaaltasi, voit niiden osalta hakea vähennystä omassa verotuksessasi.

Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset vähennetään ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa. Kulut vähennetään käytetystä kulkuneuvosta tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaan. Omaa autoa käytettäessä vähennys on muun selvityksen puuttuessa 0,25 euroa/km.

Erityisaloilla kuten rakennus-, maanrakennus-, ja metsäalalla on poikkeavat määräykset koskien työmatkoja, koska työkohteet vaihtelevat usein. Jos työskentelet erityisalalla, etkä ole laskuttanut matkakuluja, niin lue niitä koskevat määräykset ja vähennysoikeudet tästä.

YEL-vakuutus

Jos olet täyttänyt YEL-vakuuttamisvelvollisuuden , niin YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Työvälineet ja muut työhön liittyvät tarvikkeet

Sellaisista työhön liittyvistä kuluista, joita et voi vähentää laskutuspalvelun kautta kuten puhelin, tietokone, työvaate, porakone jne. voit hakea vähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat myös välineiden huolto- ja korjausmenot.

Koulutus ja ammattikirjallisuus

Kirjojen ja ammattilehtien hankintakustannukset voivat myös olla vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. Edellytyksenä on, että tällaisen ammattikirjallisuuden hankkiminen on tarpeellista ammatillisen pätevyyden tai ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Työhuonevähennys

Jos olet tehnyt paljon töitä kotoa käsin, niin voit hakea työhuonevähennystä. Vähennys voi enimmillään olla 920e/2021 (kokopäiväinen työskentely ja yli 50% verovuoden työpäivien kokonaismäärästä).

Tarkemmat ohjeet itse ilmoitettavista verovähennyksistä saat Verohallinnosta. Verovähennyksien ilmoittaminen kannattaa aina, koska silloin verosi pienenee. Yksittäiset verotuspäätökset tekee kuitenkin aina verottaja, eikä laskutuspalvelu voi niihin vaikuttaa. Verottaja ei välttämättä hyväksy kaikkia laittamiasi vähennyksiä ja saattaa pyytää niihin lisäselvityksiä. Tämä info verovähennyksistä annetaan sitoumuksetta, koska olet aina itse viime kädessä vastuussa omista veroasioistasi.

Aloita kevytyrittäjyys jo tänään