Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työt

Aluehallintoviraston linjauksen mukaan sinun on rekisteröidyttävä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi Valviran ylläpitämään Valveri-rekisteriin. Rekisteröintiä varten tarvitset oman y-tunnuksen, joten näillä aloilla toimiessasi ainoa mahdollisuus on oman yrityksen kautta toimiminen.

Verkkokauppa tai muu tavarakauppa ja tavaran vuokraus

Tuotteiden myynti tai vuokraus ilman omaa työpanosta ei ole mahdollista. Laskutuspalvelu on tarkoitettu oman työpanoksen laskutukseen. Voit kuitenkin laskuttaa asiakkaaltasi laskutettavaan toimeksiantoon suoraan liittyviä materiaalikuluja.

Kokous-, luento-, tai esitelmäpalkkiot

Verottajan ohjeen mukaan henkilökohtaisia palkkioita kuten esim. kokous-, luento-, tai esitelmäpalkkioita sekä hallituspalkkioita ei voi siirtää laskutuspalveluyritykselle, vaikka maksajan ja saajan välille ei syntyisi työsuhdetta. Näiden palkkioiden ennakonpidätyksen toimittaa työnsuorittajan toimeksiantaja.

Kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälitys on luvanvaraista työtä ja aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä kiinteistövälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Välitysliikkeen on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella liikkeen on tarkoitus pääasiallisesti hoitaa. Välitystehtäviä ei ole mahdollista antaa muiden kuin välitysliikkeeseen työsuhteessa olevien suoritettaviksi. Päätös KHO:2022:33

Järjestyksenvalvonta tai vartiointi

Järjestyksenvalvonta ja vartiointi ovat luvanvaraisia aloja, jolloin lupahakemuksen yhteydessä henkilön tulee ilmoittaa y-tunnus. Laskutuspalvelun y-tunnusta ei voi käyttää luvan hakemiseen, joten sinun on perustettava oma yritys.

Vuokratyö

Verottajan linjauksen mukaan vuokralle antajan ja työnsuorittajan välille muodostuu työsuhde, jolloin palkan maksaa työvoimaa eteenpäin vuokraava yritys.

LVI-alan työt

LVI-alan töissä vastuu omasta työstä, sekä mahdollisesta vesi-, tai kosteusvahingosta on työnsuorittajalla itsellään, jolloin toiminnan vastuuvakuutuksemme ei ole voimassa. Tämän vuoksi emme voi laskuttaa kyseisiä töitä.

Elintarvikeala

Elintarvikevirasto valvoo elintarvikealaa. Jos valmistat itse omissa tiloissa elintarvikkeita, niin niiden laskuttaminen ei ole mahdollista meidän kauttamme. Jos sen sijaan työskentelet laillistetussa elintarvikehuoneistossa, niin voit laskuttaa siellä tekemääsi työtä meidän kauttamme.

Drone kuvaus

EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan 31.12.2020. Sen mukaan kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä henkilökohtaisesti droneoperaattoriksi ja suorittaa teoriakoe.

Näitä töitä voit laskuttaa rajoitetusti

Sähkötyöt

Sähköasennustöitä voit laskuttaa vain sähköurakointiluvan omaavalle yritykselle. Lue lisää Tukes/Sähkötyöt ja -urakointi

Kuljetusalan työt

Voit laskuttaa kuljetusalan töitä, jos omistat tai vuokraat auton/työtekokoneen.

Vedeneristystyöt

Voit tehdä ja laskuttaa vedeneristystöitä, jos sinulla on märkätilasertifikaatti tai tarkastuksen hoitaa  henkilö, jolla on siihen vaadittava sertifikaatti. Factura Oy ei ole sopimusosapuolena työnsuorittajan ja toimeksiantajan välisessä sopimuksessa, joten vastuu omasta työstä, sekä mahdollisesta vesi-, tai kosteusvahingosta on työnsuorittajalla itsellään.