Tietopakettia on päivitetty 18.3.2021 yrittäjän väliaikaisen työttömyysturvan sekä toisen kustannustukikierroksen osalta. Yrittäjän väliaikaista työttömyysturvaa on pidennetty ja se on nyt voimassa 30.6.2021 asti. Kustannustuen toinen hakukierros alkaa 21.12.2020 – Tuki on tarkoitettu kaikille, vaikka omaa toimialaa ei löytyisi listalta

Toivottavasti tietopaketti auttaa sinua koronaviiruksen aiheuttamissa eri tilanteissa.  Otamme osaa talkoisiin poistamalla minimipalvelumaksun poikkeustilan ajalle 20.3. – 13.5.2020. Nyt kannattaa laittaa pienetkin keikat laskutukseen!

Liiketoimintamme jatkuu normaalisti ja laskut ja palkat hoidetaan palvelutakuun mukaisesti. Palvelemme sähköpostissa, puhelimessa ja chatissa normaalien aukioloaikojen puitteissa 10 – 16.00.

Jos sairastut tai joudut karanteeniin – YEL-vakuutettu

Työeläkeyhtiöt esim. Ilmarinen informoivat omilla sivullaan helpotuksista koskien YEL-maksuja ja niiden eräpäiviä. On hyvä tarkistaa oman eläkevakuutusyhtiön tiedotteet koronaan liittyen. YEL-vakuutettu yrittäjä saa sairauspäivärahaa Kelalta. Omavastuuaika on yksi päivä sairastumisesta ja sairauspäivärahan suuruus määräytyy ilmoitetun työtulon mukaan.

Sairauspäiväraha yrittäjä lisätietoja Kelasta

Jos joudut karanteeniin, niin saat tartuntapäivärahaa, joka lasketaan ilmoitetun YEL-työtulon mukaan. Tartuntapäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. Tartuntapäivärahan hakemista varten tarvitset kopion tartuntataudeista vastaavan lääkärin todistuksesta.

Näit haet sairauspäivärahaa – Suomen Yrittäjien tiedote.

YEL-päiväraha todistus sairaudesta – Suomen Yrittäjien tiedote

Jos sairastut  – ei YEL-vakuutettu

Sairauspäivärahaan ovat myös oikeutettuja ne yrittäjät, joiden työpanos yritystoiminnassa on vähäistä ja jotka eivät ole velvollisia ottamaan YEL-vakuutusta. Sairauspäivärahan omavastuuaika siinä tapauksessa, että sinulla ei ole YEL-vakuutusta on sairastumispäivä  + 9 päivää. Lisätietoa Kela

Tarkista onko veroprosenttisi oikealla tasolla

Jos tulosi putoavat, niin kannattaa hakea muutosverokortti OmaVerossa . Kevytyrittäjänä voit vaatia esimerkiksi tulonhankkimisvähennystä laskutuspalvelun maksuista, jotka näkyvät palkkalaskelmasi lisätiedoissa. Myös YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia.

Mitä verovähennyksiä kevytyrittäjä voi saada?

Jos toimeksiantosi rajoitusten takia vähenevät tai loppuvat kokonaan

Kevytyrittäjät määritellään työttömyysturvassa yrittäjiksi, joten väliaikainen lakimuutos yrittäjän työmarkkinatukeen koskee myös kevytyrittäjiä.  Työttömyysetuuden sovitteluun ja ennakkomaksuun tulee muutoksia, jotka nopeuttavat etuuden maksamista koronavirusepidemian aikana. Muutokset ovat voimassa 11.5.–31.3.2021. Väliaikaisesti esimerkiksi yrittäjän oma ilmoitus muuttuneista tuloista riittää.

Ensimmäiseksi sinun pitää ilmottautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma-asiointi palvelussa. Lakimuutos yrittäjien oikeudesta työmarkkinatukeen tuli voimaan 8.4.2020. Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea ajalta 16.3.2020–30.6.2021. Kriteerien täyttyessä sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen jo 16.3.2020 alkaen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020. Päätoimisen työskentelyn päättyminen todetaan ensisijaisesti työnhakijan oman ilmoituksen perusteella. Ilmoituksessa tulee perustella miten koronaviiruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Työttömyysturvan saaminen ei edellytä yrittäjätoiminnan lopettamista, opintojen keskeytystä tai voimassaolevaa YEL-vakuutusta.

HUOM! Vaikka yrittäjän väliaikainen työttömyysturvalaki ei edellytä sinua hakemaan kokoaikatyötä, vastaa palvelussa asiaa koskevaan kysymykseen ”Kyllä”. Näin työttömyysetuuden maksajalle ei lähde automaattista kieltävää lausuntoa.

Työttömyysetuushakemusten käsittely nopeutuu ja sovitteluun tulee muutoksia – Kela ajankohtaista 11.5.2020

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan – TEM

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva – Kela

Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuukssin – päivitys 28.1.2021

Yrittäjillä on aiemminkin ollut oikeus työttömyysetuuteen, kun yritystoiminta on sivutoimista tai kun päätoimisen yrittäjän työskentely päättyy. Lakimuutos tuo työttömyysturvan piiriin ne yrittäjät, jotka eivät ole saaneet nykysäännöksin työttömyysetuutta, koska yritystoiminnan riskiin kuuluu huonot suhdanteet.

Toimintatuki yksinyrittäjille 2000 euroa

Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelance-, ja kevytyrittäjät, jotka toimivat yrittäjinä päätoimisesti. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että on YEL-rekisterissä tai, että voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Sivutoimiyrittäjä ei voi saada toimintatukea. Tuki myönnetään toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen esim. työhuonekustannuksiin aikavälillä 16.3.2020-31.8.2020. Tuki on harkinnanvarainen ja sitä voi hakea rinnakkain työttömyystuen kanssa. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaa tai muuhun ansiotulona pidettävään vastineeseen, voi se vaikuttaa työttömyysturvan määrään. Tuki haetaan omasta kunnasta eli seuraa oman kuntasi tiedotuksia haun alkamisesta ja toimintaohjeista.

Tukialusta – yksinyrittäjien korona-avustus

Suomen Yrittäjien info toimintatuesta

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien toimintatuesta .- TEM

Muut tukimuodot

Tarkista myös oikeutesi asumistukeen sekä viime kädessä toimeentulotukeen Kelan laskurit 

Tsemppiä kaikille, toivotaan että tämä on kohta ohi!

Terveisin

Palveluvastaavasi Anneli