Kevättä kohti mennään ja esitäytetty veroilmoituskin tupsahtaa jo maalis-huhtikuun aikana OmaVeroon. Kevytyrittäjän verovähennykset  kannattaa  huomioida, koska se tarkoittaa, että sinulle jää enemmän rahaa käteen. Käy lista läpi ja hyödynnä sinulle kuuluvat vähennykset.

Palkkakulut

Laskutuspalvelu perii sinulta laskutuksesta ja palkanmaksusta kuluja, jotka voit vähentää tulonhankkimiskuluina. Sairausvakuutusmaksu on myös vähennyskelpoinen, mutta sitä on peritty vain YEL-velvollisilta kevytyrittäjiltä. Kevytyrittäjien verotuskysymyksiä.

Palkkakulujen vähennysoikeus perustuu Verohallinnon antamaan ohjeeseen VH/2061/00.01.00/2020. 

Saat meiltä laskelman alkuvuodesta, jossa on huomioitu kaikki sinulta perityt palkkakulut vuodelta 2021. Veroilmoituksessa ne viedään kohtaan ”Muut tulonhankkimismenot palkkatuloista/Muut kulut”.

Matkakulut

Veronalaiset matkakorvaukset

Jos sinulle on maksettu matkakuluja ennakonpidätystä toimittamatta (matkakuluja ei ole eritelty laskulle), on erittäin tärkeää hakea niiden osalta vähennystä kohdassa ”Ansiotuloista tehtävät vähennykset/Matkakulut”. Verottaja katsoo nämä nimittäin ennakonpidätyksen alaiseksi tuloksi ja niitä vastaava summa pitäisi löytyä vähennyksistä, jotta ei tule mätkyjä.  Matkakuluvähennyksen määrä 2021

Verottomat matkakorvaukset

Matkakuluja, jotka olet laskuttanut asiakkaaltasi ja jotka on maksettu sinulle verottomina matkakorvauksina palkan yhteydessä, ei enää merkitä vähennyksiin. Jos todellisten kulujen määrä kuitenkin ylittää saadun verovapaan korvauksen, voit ylimenevästä osasta pyytää selvityksen perusteella vähennystä tulonhankkimiskuluina.

Erityisalan matkakorvaukset

Erityisalan (rakennus-, maanrakennus-, ja metsäala) matkakuluvähennykset poikkeavat joiltain osin muista aloista ja ne viedään omaan kohtaansa veroilmoituksessa. Erityisalan matkakuluvähennyksistä saat lisätietoja tästä.

YEL-vakuutusmaksut

Maksamasi YEL-vakuutusmaksut ovat kokonaan verovähennyskelpoisia. YEL-maksut ilmoitat kohdassa ”Pakolliset eläkevakuutusmaksut muista kuin palkoista”.

Työstä aiheutuneet muut kulut

Kevytyrittäjän verovähennykset voivat olla myös pitkäaikaisia kuluja, joista et ole saanut korvausta suoraan toimeksiantoon liittyvinä kuluina palkanmaksun yhteydessä. Hae niistä vähennystä henkilökohtaisessa veroilmoituksessa kohdassa ”Muut tulonhankkimismenot palkkatuloista”.

Esimerkkejä kuluista, joita emme ole voineet korvata sinulle suoraan:
– työvälineiden hankinta-, huolto-, ja korjausmenot, työvaatteet
– tietoliikenneyhteys ja myös tietokoneen ja oheislaitteiden hankinta
– ammattiisi liittyvät kurssit ja lisäkoulutus, sekä niihin liittyvä kirjallisuus
– työhuonevähennys

Tulonhankkimiskulut ansiotuloista
Näin ilmoitat OmaVerossa

Tositteita ei verottajalle tarvitse edelleenkään lähettää, mutta säilytä ne itselläsi kuusi vuotta tarkistusta varten.

Verottaja tekee viran puolesta tulonhankkimisvähennyksen 750 euroa kaikille, joilla on ollut palkkatuloja, joten vain tämän summan ylittävä määrä huomioidaan lisävähennyksinä. Lopuksi muistutus siitä, että verotuspäätöksen tekee aina verottaja jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan, emmekä voi siihen vaikuttaa.

Ihanaa kevään odotusta!